Kontakt

Zapraszamy Państwa do naszej hurtowni osobiście:

Alpha Dan Dekoracje

ul. K. Szajnochy 3B
Budynek B, I piętro
85-738 Bydgoszcz

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek
8.00 – 16.00

Prosimy o kontakt telefoniczny:

tel. +48 784 335 715
centrala tel. +48 523 453 580

  Klauzula informacyjna (akceptuję)

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, Alpha Dan J. Chilewski sp.j. , informuję, iż:

  1.Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem portalu sprzedaży hurtowej jest „ALPHA DAN” Janusz Chilewski spółka jawna z siedzibą w Bydgoszczy [85-738 Bydgoszcz, ul. K. Szajnochy 3B], wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Toruńska 64, 85-023 Bydgoszcz, pod numerem 0000054068, NIP 554 192 48 01, REGON 091490364, adres poczty elektronicznej e –mail: dane@alphadan.pl.

  Pokaż/ukryj cały tekst klauzuli informacyjnej

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora

  2. wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)

  3. ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń

  4. marketingu bezpośredniego

  5. tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora)

  6. weryfikacji wiarygodności płatniczej

  7. wsparcia obsługi

  8. szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

  3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią świadczącą usługi na rzecz administratora.

  4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora (w zakresie podjęcia rozmów handlowych w celu kontynuacji współpracy ).

  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

  6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  8. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.

  9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.